USLUGE PREVOĐENJA SA I NA STRANI JEZIK ENGLESKI / NJEMAČKI:

-KONSEKUTIVNO PREVOĐENJE
-SIMULTANO PREVOĐENJE
-OVJERA SUDSKOG TUMAČA
-KOREKTURA / LEKTURA TEKSTA
-PODUKA STRANIH JEZIKA
-INSTRUKCIJE