UREĐAJ ZA UTOVAR KONTENJERA TIP-UUK-1000

EL:kolica TIP-EKN-AC na koji je smješten uređaj za utovar kontenjera TIP-UUK-1000 čine cjelinu koja nam daje mogučnost da na ekološki najprihvatljiviji način riješimo odvoz smeča iz sredina gdje je poželjno da nam ne bruje motori i izlaze ispušni plinovi, koji su sve više smetnja a naročito u turističkim sredinama. El.vozilo je koncipirano tako da nam daje mogučnost da na lagani način vršimo utovar kontenjera na el vozilo i transportiramo ga do deponija za odlaganje.
Sve radnje oko utovara može vršiti jedan operater koji je ujedno i vozač el.vozila.
Komande uređaja svode se daljinski upravljač sa šest tipki i to vuča prema naprijed sporo-brzo, vuča prema nazad sporo-brzo i stop tipkala koja služe za slučaj nekontroliranog kretanja. Uređaj za utovar sastoji se od reduktora sa vitlom i užetom, kolica za kontenjere i daljinskim upravljačem. Pogon reduktora vrši se istosmjernim el.motorom snage 1,5KW upravljan elektroničkom jedinicom (chopperom) koja ima mogućnost promjene parametara kao što je snaga ili pak brzina. Uređaj je opremljen alarmom i rotirajućim svjetlom koji se javljaju kod utovara. Također uređaj ima siguronosni sustav kao el.kočnica na el.motoru koja je aktivna kada se otpusti jedna od tikala vuče. Zaustavljanje vozila u gornjem položaju osigurava foto senzor i kontaktni senzor kao krajnje osiguranje. Kompletan uređaj je atestiran (uvjerenje o sigurnosti pri radu) i siguran za rad uz poštivanje posebnih uputa za
siguran rad.