Za sva naša vozila osiguravamo servis i rezervne dijelove. Defektaţu na temelju koje se izraĎuje ponuda za servis moţemo napraviti kod samog korisnika. Ovisno o zatečenom stanju korisniku se preporuča varijanta dolaska naših servisnih dijelatnika ili isporuka vozila u servisnu radionicu. Prema zahtjevima kupca moguće je dostaviti i zamjensko vozilo. Vršimo pripremu vozila za atest ili registraciju. Servis golf vozila svih proizvoĎača. Velik lager rezervnih dijelova proizvoĎača EZGO i Club Car.