Korištenje neregistiranih prometala na javnim cestama kaţnjiva je. Ako imate potrebu za prelazak makar i kratkih razdaljina preko javnih cesta, preporučamo korištenje registriranih proizvoda. U našem proizvodnom programu mogu se registrirati sljedeća vozila EKN-1001-ACX, EKN-1001-AC, EKN-2001-AC i prikolica P-800H. Ova vozila registriraju se pod kategoriju radnog stroja, tako da ih mogu voziti osobe osposobljene za G kategoriju vozila, dozvola za koju se dobiva s polaganjem B kategorije. Osim toga u ponudi imamo vozila iz golf programa koja je takoĎer moguće voziti s poloţenom B kategorijom.