Kratke specifikacije

Nosivost: 1000 kg

Savladiv uspon*: 7% / 12%

Dimenzije teretnog prostora: 1700x1100 mm

Maksimalna brzina: 16 km/h

- AC motor

- 3 neovisna kočiona sustava

- kompletna signalizacija

- nadogradnja prema potrebama kupca

*pri nazivnom teretu, u trajanju 2 min. / bez nazivnog tereta

Tvrtka Sti.M zadrţava pravo izmjena u svrhu razvoja i poboljšanja kvalitete proizvoda

Opis proizvoda

Elektrovozilo EKSE 1000AC s elektroničkom regulacijom brzine (inverterom) i pogonskim AC elektro motorom predstavnik je najnovije generacije elektro-vozila unutarnjeg transporta. Kod ove vrste upravljanja ne samo da su gubici minimalni, već je i samo odrţavanje svedeno na minimum. Otvorena kabina opremljena je sjedalom vozača i suvozača, komande za upravljanje smjerom i brzinom vozila, signalnim i sigurnosnim elementima omogućuje komforno korištenje vozila. Poloţaj vozača za vrijeme voţnje omogućuje prolaz vozila s teretom ispod prepreka koje su odignute od tla 1800mm. Tu pogodnost vozila koristimo u transportu na aerodromima, podzemnim skladištima. Tovarni prostor pokriven je vodo- otpornom pločom koja se jednostavno uklanja radi pregleda i punjenja baterija. Pritiskanjem pedale brzine dobivamo nestupnjevano kontinuirano kretanje vozila. Aku baterijom ugraĎenom u el. vozilo povezana sistemom centralnog punjenja smanjena je potrošnja destilirane vode, a i ekološki je prihvatljivija od običnih baterija. Nazivna nosivost vozila je 1000kg. Brzina kretanja bez tereta 16km/h, a s nominalnim teretom 8km/h. Tovarni prostor izraĎen je od vodootporne ploče dimenzija 1700x1100mm. Kabina s bočnim vratima štiti vozača i suvozača od vremenskih utjecaja, a sjedišta s naslonom omogućuju im udobniju voţnju.