Kratke specifikacije

Nosivost: 1000 kg

Savladiv uspon*: 7 %

Dimenzije teretnog prostora: 1500x1000 mm

Maksimalna brzina: 14 km/h

- AC motor

- 3 neovisna kočiona sustava

- kompletna signalizacija

- nadogradnja prema potrebama kupca

*pri nazivnom teretu, u trajanju 2 min. / bez nazivnog tereta

Tvrtka Sti.M zadrţava pravo izmjena u svrhu razvoja i poboljšanja kvalitete proizvoda


Opis proizvoda

Elektrovozilo EKN 1001 AC razvijeno je za korištenje u više namjena: vozilo je prijevozno sredstvo nosivosti 1 tone s tovarnim prostorom površine 1500x1000 mm, lokomotiva je vučnog vlaka, osnovni je agregat specijalnih izvedbi: podizna platforma, dizalica, mobilna hranilica na farmama, pokretni hladnjak u ugostiteljstvu. Čvrsta čelična konstrukcija šasije vozila, elektro-motor i mehanički reduktor, baterija, električni regulator brzine, ureĎaj za upravljanje smjerom voţnje, mehaničke kočnice, osnovni su sklopovi vozila. UreĎaj za sprečavanje pokretanja vozila kada vozač nije na vozačkoj platformi, brava s ključem protiv neovlaštenog korištenja vozila, dva svjetla za rad noću, sirena, ureĎaji su koji osiguravaju pouzdano korištenje vozila. Na vozilo se ugraĎuju kotači s pneumatskim gumama dimenzija 4.00-8. IND 6 PR ili kotači od tvrde gume dimenzija 440x70. Pod tovarnog prostora izraĎen je od vodootporne šperploče, dok se na zahtjev kupca moţe napraviti i od čeličnog rebrastog lima.