Kratke specifikacije

Vučna sila*: 30 kN

Savladiv uspon**: 7% / 12%

- AC motor

- 3 neovisna kočiona sustava

- kompletna signalizacija

*u trajanju od 2min.

**pri nazivnom teretu, u trajanju 2 min. / bez nazivnog tereta

Tvrtka Sti.M zadrţava pravo izmjena u svrhu razvoja i poboljšanja kvalitete proizvoda