Kratke specifikacije

Vučna sila*: 1500 N

Savladiv uspon**: 7% / 12%

Vanjski radijus okretaja: 1500 mm

- AC motor

- 3 neovisna kočiona sustava

- kompletna signalizacija

*u trajanju od 2min.

**pri nazivnom teretu, u trajanju 2 min. / bez nazivnog tereta

Tvrtka Sti.M zadrţava pravo izmjena u svrhu razvoja i poboljšanja kvalitete proizvoda


Opis proizvoda

Vučno vozilo malih gabaritnih mjera, koristi se za vuču tereta s pripadajućim prikolicama. Pogodno je za savladavanje vrlo oštrih kuteva te se tako moţe primijeniti na aerodromima, ţeljezničkim i autobusnim kolodvorima, poštama, skladištima, bolnicama, robnim kućama i sl. Čvrsta čelična konstrukcija, volan sa zupčaničkim prijenosom, pogonski sklop, aku baterija, mehaničke kočnice, elektro motor i elektronički regulator brzine, osnovni su sklopovi vozila. Po ravnom terenu moţe vući do 3000kg tereta. Nestupnjevano kretanje i blago zaustavljanje omogućuje mu elektronički sklop s pripadajućom pedalom brzina.